...

Jak dodać kurs LearnPress do WooCommerce jako produkt z wariantami

utworzone przez | 15-01-2024 | LearnPress, Rozwiązywanie problemów, Wordpress, Wtyczki

W jaki sposób dodać produkty z wariantami z LearnPress do WooCommerce? W tym artykule krok po kroku pokażę Ci, jak to zrobić. Zacznijmy od tego, że już masz kurs w LearnPress i przechodzimy do integracji z WooCommerce.
 1. Przygotowanie Kursu LearnPress: Rozpoczynam od tego, że już mam stworzony kurs w LearnPress, który chcę teraz udostępnić w swoim sklepie WooCommerce.
 1. Edycja Produktu w WooCommerce: W panelu WooCommerce przechodzę do zakładki „Produkty” i wybieram kurs, który chcę dodać do swojego sklepu. Następnie klikam na opcję „Edytuj”, aby rozpocząć proces konfiguracji tego produktu. Kurs powinien dodać się automatycznie po użyciu wtyczki „Cool Integration for LearnPress & WooCommerce
 1. Ustawienie Produktu jako Wirtualnego: Upewniłem się, że produkt jest oznaczony jako „wirtualny”, co pozwala na jego zintegrowanie z kursami z LearnPress.
 1. Konfiguracja Magazynu: Ten krok jest opcjonalny ale warto sprawdzić czy produkt nie ma ograniczeń ilościowych i można ograniczyć do zakupu jednej sztuki gdyby produkt został dodany kilka razy do koszyka. Przechodzę do zakładki „Magazyn” i ustawiam produkt na dostępny w stanie, aby był widoczny i dostępny dla klientów.
 1. Dodawanie Atrybutów: Teraz, gdy mam produkt w WooCommerce z wariantami, przechodzę do zakładki „Atrybuty”. Tutaj dodaję odpowiednie atrybuty, które reprezentują różne opcje wariantów produktu, takie jak rozmiary, kolory czy poziomy trudności kursu.
 1. Separator Wariantów: Pokazuję sposób oddzielania różnych opcji wariantów za pomocą znaku „|”, co pomaga jednoznacznie zdefiniować różne opcje wariantów.
 1. Definiowanie Nazw i Wariantów: Kolejnym krokiem jest dodanie nazw i samych wariantów, oddzielając je znakiem „|”. Na przykład, „Rozmiar|Mały|Średni|Duży” reprezentuje różne rozmiary produktu.
 1. Generowanie Wariantów: Przechodzę do zakładki „Warianty” i używam opcji „Wygeneruj warianty”, aby automatycznie stworzyć warianty na podstawie wcześniej zdefiniowanych atrybutów i ich opcji.
 1. Dodawanie Cen: Dodaję ceny do wszystkich wariantów, prezentując, gdzie można kliknąć, aby rozwinąć listę wszystkich wariantów i dostosować ceny dla każdego z nich.
 1. Opisy i Inne Informacje: Następnie przypisuję opisy i inne informacje do wszystkich wariantów produktu, zapewniając, że każdy z nich jest dokładnie opisany i reprezentowany w sklepie.
 1. Testowanie Rozwiązania: Po zakończeniu konfiguracji produktu testuję rozwiązanie, przechodząc na stronę sklepu. Upewniam się, że warianty są wyświetlane poprawnie i że klienci mogą wybierać między nimi.
 1. Wybór Wariantu i Zmiana Ceny: Na koniec prezentuję możliwość wyboru wariantu przez klienta oraz zmiany ceny w zależności od wybranego wariantu, aby pokazać, jak produkty z wariantami są teraz dostępne w moim sklepie WooCommerce.

W tym tutorialu omówiliśmy kroki potrzebne do dodania produktów z wariantami z LearnPress do WooCommerce. Rozpoczęliśmy od przygotowania kursu w LearnPress, a następnie przeszliśmy przez konfigurację produktu w WooCommerce, dodając atrybuty i warianty. Pokazaliśmy, jak dokładnie definiować te warianty i jak nimi zarządzać.

Warto również zaznaczyć, że przy pomocy kilku zabiegów można podzielić każdy z wariantów jako osobny produkt w sklepie. Ta możliwość może być przydatna, aby jeszcze lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów i zwiększyć sprzedaż.

Paweł Zieliński

Sprawdź te powiązane posty

Jak wyłączyć wtyczkę zabezpieczającą logowanie do kokpitu WordPress

Jak wyłączyć wtyczkę zabezpieczającą logowanie do kokpitu WordPress

Czy masz problem z logowaniem do panelu WordPressa z powodu wtyczki zabezpieczającej? Oto poradnik, jak sobie z tym poradzić, nawet jeśli używasz „Solid Security” lub innej podobnej wtyczki. Przejdziemy przez proces rozwiązywania problemów z logowaniem, dostępu do FTP, zmiany nazwy katalogu z wtyczką i ponownego logowania do kokpitu.

czytaj dalej
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.