...

.user.ini – Zmiana PHP Time Limit przy użyciu pliku .user.ini lub .htaccess

utworzone przez | 01-01-2024 | .hateaccess, .user.ini, PHP, PHP Time Limit, Wordpress | 1 komentarz

Ustawienie max_execution_time = 300 pozwala na dłuższe wykonanie skryptu PHP, co jest przydatne przy skomplikowanych operacjach, które wymagają więcej czasu.

Aby zmienić limit czasu wykonania skryptu w PHP, można skorzystać z dyrektywy konfiguracyjnej max_execution_time. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak to zrobić:

Zmiana PHP Time Limit przy użyciu pliku .user.ini:

 1. Utwórz plik .user.ini:
  • Utwórz nowy plik tekstowy i nazwij go .user.ini (pamiętaj o kropce na początku oznacza to że plik jest ukryty).
 2. Dodaj dyrektywę max_execution_time:
  • W pliku .user.ini dodaj lub zmień wartość max_execution_time na żądaną liczbę sekund. Na przykład, aby ustawić limit na 300 sekund:
  • codemax_execution_time = 300
 3. Zapisz plik:
  • Zapisz plik .user.ini.
 4. Prześlij plik na serwer:
  • Prześlij plik .user.ini na serwer, do katalogu głównego strony.
 5. Sprawdź konfigurację:
  • Odwiedź swoją stronę internetową.
  • Wywołaj funkcję phpinfo() w skrypcie PHP, aby sprawdzić, czy limit czasu wykonania został zmieniony. Szukaj wartości w kolumnie „Local Value”.

Zmiana PHP Time Limit przy użyciu pliku .htaccess:

Jeśli plik .user.ini nie jest obsługiwany, można spróbować ustawić limit czasu przy użyciu pliku .htaccess:

 1. Edytuj plik .htaccess:
  • Otwórz plik .htaccess lub utwórz go, jeśli jeszcze nie istnieje.
 2. Dodaj dyrektywę php_value:
  • Dodaj lub zmień dyrektywę php_value dla max_execution_time. Na przykład:
  • php_value max_execution_time 300
 3. Zapisz plik:
  • Zapisz plik .htaccess.
 4. Prześlij plik na serwer:
  • Prześlij plik .htaccess na serwer, do katalogu głównego strony.
 5. Sprawdź konfigurację:
  • Odwiedź swoją stronę internetową.
  • Wywołaj funkcję phpinfo() w skrypcie PHP, aby sprawdzić, czy limit czasu wykonania został zmieniony. Szukaj wartości w kolumnie „Local Value”.

Pamiętaj, że niektóre hostingi mogą nakładać ograniczenia dotyczące zmiany pewnych ustawień, w takim przypadku skontaktuj się z dostawcą hostingu.

Paweł Zieliński

Sprawdź te powiązane posty

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.