...

.user.ini – Zwiększenie pamięci PHP dla WordPress

utworzone przez | 01-01-2024 | .user.ini, Kod, Wordpress

Aby dostosować ustawienia pliku konfiguracyjnego PHP zgodnie z przepisami prawa autorskiego, należy utworzyć plik .user.ini na serwerze. Ten plik powinien być umieszczony w katalogu strony, dla której planujesz zmiany. W pliku .user.ini można zdefiniować dyrektywy konfiguracji PHP, co umożliwia dostosowanie środowiska PHP do potrzeb konkretnej strony internetowej. W procesie edycji pliku można modyfikować różne parametry […]

Aby dostosować ustawienia pliku konfiguracyjnego PHP zgodnie z przepisami prawa autorskiego, należy utworzyć plik .user.ini na serwerze. Ten plik powinien być umieszczony w katalogu strony, dla której planujesz zmiany.

W pliku .user.ini można zdefiniować dyrektywy konfiguracji PHP, co umożliwia dostosowanie środowiska PHP do potrzeb konkretnej strony internetowej.

W procesie edycji pliku można modyfikować różne parametry PHP, takie jak:

  • memory_limit
  • post_max_size
  • max_input_vars
  • max_execution_time
  • upload_max_filesize

Należy jednak pamiętać, że niektóre z tych parametrów mogą być uzależnione od ustawień bezpieczeństwa dostarczanych przez dostawcę hostingu.

Przykładowa konfiguracja pliku .user.ini może wyglądać następująco:

memory_limit = 1G
post_max_size = 1G
max_input_vars = 1000
max_execution_time = 300
upload_max_filesize = 1G

Po użyciu funkcji phpinfo(), która prezentuje bieżącą konfigurację PHP na serwerze, można odnaleźć dwie wartości dla poszczególnych ustawień. W kolumnie „Master Value” znajdują się domyślne wartości skonfigurowane na serwerze, natomiast w kolumnie „Local Value” znajdują się wartości z pliku .user.ini, które nadpisują ustawienia serwerowe.

Gdzie dodać plik .user.ini

Paweł Zieliński

Sprawdź te powiązane posty

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.