...

.user.ini – Gdzie dodać plik .user.ini

Aby utworzyć plik .user.ini i umieścić go w odpowiednim miejscu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Pamiętaj, że dostępność pliku .user.ini może zależeć od konkretnych ustawień serwera, a niektóre hosty mogą mieć ograniczenia dotyczące używania plików konfiguracyjnych. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z dostawcą hostingu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.