...
Zcars.pl

Zcars.pl

Zcars.pl Strona zbudowana jest na WordPress i PHP.  Web theme został kupiony na themeforest.net następnie zmodyfikowany z formatu HTML do PHP i umieszczony w CMS WordPress. Ma to swoje wady i zalety. Zaletą jest szybkość realizacji, natomiast wadą takiego rozwiązania...
Ardil.pl

Ardil.pl

Ardil.pl Strona zbudowana jest na WordPress i PHP.  Web theme został kupiony na themeforest.net następnie zmodyfikowany z formatu HTML do PHP i umieszczony w CMS WordPress. Ma to swoje wady i zalety. Zaletą jest szybkość realizacji, natomiast wadą takiego rozwiązania...
Gospoda Zielonki

Gospoda Zielonki

Gospoda Zielonki Strona zbudowana jest na WordPress i PHP.  Web theme został kupiony na themeforest.net następnie zmodyfikowany z formatu HTML do PHP i umieszczony w CMS WordPress. Ma to swoje wady i zalety. Zaletą jest szybkość realizacji, natomiast wadą takiego...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.