...
Lukrem mockup

Lukarem

Projekt i wykonanie strony internetowej na WordPress. Strona lukarem.pl jest stroną wizytówką, która ma na celu reklamę usuług wykończeniowo-remontowych.

Niestety strona nie została ukończona, z powodu braku „wsadu” tekstów i zdjęć – dalej czekam.

Lukrem layouts
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.