...
Gospoda Zielonki mockup

Gospoda Zielonki

Strona zbudowana jest na WordPress i PHP.  Web theme został kupiony na themeforest.net następnie zmodyfikowany z formatu HTML do PHP i umieszczony w CMS WordPress. Ma to swoje wady i zalety.

Zaletą jest szybkość realizacji, natomiast wadą takiego rozwiązania jest brak możliwości edycji przez panel WordPress, trzeba zmieniać kod CSS i HTML aby wprowadzić teści lub zmiany.

W tym projekcie brałem udział tylko od strony wprowadzania danych (teksy, zdjęcia i grafiki) i modyfikacji CMS.

Gospoda Zielonki layouts
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.