...

Moje portfolio

Poniżej znajdziesz przykłady niektórych prac i projektów, które zrealizowałem pracując i ucząc się różnych technologii. Większości prac nie mogę pokazać, ograniczają mnie prawa autorskie. Pracowałem między innymi dla takich firm i marek: Coca-Cola, Tauron, Union Investment, Praktiker, BIK, Accenture, Aviva, BP, VW Bank, Energa, Rossmann, Man, Galeria Krakowska, CH Silesia,  Osram, Electrolux, Zanussi, Goodyear, Dunlop, Dębica, Compensa, Zozole, Segafredo, itd.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.