...

Jak zmienić teksty w WordPress za pomocą JavaScript

Jeżeli wtyczka Loco Translate nie działa i nie zmienia tekstów na stronie, można skorzystać ze skryptu JavaScript.

 

function updateElementText() {

// Znajdź element z określonymi klasami

const element = document.querySelector('.tutaj-nazwa-klasy-z-kropka-na-poczatku');

// Zamień znalezioną wartość na poniższy tekst

element.textContent = ''Tutaj tekst do podmiany';

}

// Wywołaj funkcję po załadowaniu strony


window.addEventListener('load', updateElementText);

Jeżeli wtyczka Loco Translate nie działa i nie zmienia tekstów na stronie, można skorzystać ze skryptu JavaScript.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.